Audits en Review

Iedere wat grotere onderneming krijgt ermee te maken. De externe-audit of een zogenaamd friendly review. Waar de audit vroeger zo’n 10% uitmaakte van de omzet van een software-fabrikant. Bij sommige fabrikanten is dit inmiddels 50% en hoger. Zijn de kwartaal of jaarcijfers slecht? Dan wordt al snel het auditeer geïntensiveerd met uw onderneming als slachtoffer. Middels uitgebreide marktanalyses en de inzet van Business Intelligence kan zeer nauwkeurig worden geanalyseerd hoe aannemelijk het is dat u ergens een compliance issue hebt. Met als gevolg een traject dat u tijd, personeel en geld kost. Dit naast eventuele schade aan uw reputatie.

Wilt us deze financiële en juridische risico’s minimaliseren? Q Advise brengt de risico’s in kaart en ondersteunt u tijdens de externe audit of review om risico’s zoveel mogelijk te reduceren. Onze experts kennen de valkuilen en lossen deze voor u op!

Neem contact met ons op 

Audit defence

Wij helpen u om de compliance risico’s te mitigeren. Wij lichten uw hele infrastructuur door en zorgen onder andere voor dat u:

  • Niet betaalt voor virtuele machines die al op de fysieke server zijn afgedekt;
  • Niet of minder betaalt voor systemen die als fallback dienen;
  • Niet betaald voor acceptatie-systemen die door ontwikkelaars licenties zijn afgedekt;
  • Niet betaalt voor software die al via andere contracten of aankopen zijn afgedekt;
  • Niet betaalt voor software die ook tot een bundel behoren die u heeft afgenomen;
  • Enzovoorts.

Q-Advise brengt uw licentiepositie in kaart en helpt u met het toepassen van de regels in uw belang. U betaalt zo niet teveel. Onze service biedt een duidelijk inzicht in uw huidige licentiepositie en markeert potentiële risico’s en bedreigingen. Q-Advise assisteert vóór, tijdens en/of na een audit. Bel ons nu!

Verlaag uw risico’s en neem contact met ons op 

Zoekt u experts voor onafhankelijk advies, contract onderhandelingen, on-premise & cloud optimalisatie, scenario’s of audits ?

Vraag het de experts van Q-Advise.